Diensten

Begeleiding bij iedere ondernemingsfase

Ondernemen is keuzes maken …

Lees verder

Administratieve dienstverlening

Een van uw belangrijkste informatiebronnen is uw administratie …

Lees verder

Accountancy

Cijfers zijn belangrijk! …

Lees verder

Fiscale dienstverlening

Met allerlei belastingregels zijn wij bekend …

Lees verder

Financiële planning

Financiële planning is een ruim begrip …

Lees verder

Juridische dienstverlening

We zijn trots op ons netwerk! …

Lees verder

Salarisverwerking

Salarisverwerking is meer dan alleen het berekenen van het bruto/nettoloon …

Lees verder

Subsidies

De gulden stelregel bij de aanvraag van subsidie luidt: …

Lees verder

Procedures betreffende onze dienstverlening

Algemene voorwaarden en klachtenregeling …

Lees verder

Begeleiding bij iedere ondernemingsfase

Ondernemen is keuzes maken. Keuzes die bij elke ondernemersfase gemaakt dienen te worden en een gedegen kennis van zaken vergen. Om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen, zoekt u de juiste balans tussen persoonlijke, zakelijke, emotionele en rationele afwegingen. Wij helpen u bij het maken van de juiste keuze. Complexe wet- en regelgeving verwoorden wij op een heldere manier, waardoor hindernissen omslaan in kansen die u optimaal benut.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • begeleiding indien u een onderneming wilt starten (o.a. de rechtsvorm)
 • begeleiding wanneer u een doorstart en groei voor ogen heeft
 • begeleiding indien u kiest voor consolideren of innoveren
 • begeleiding bij bedrijfsbeëindiging, bedrijfsopvolging, fusie of overname

Terug naar het dienstenoverzicht

Administratieve dienstverlening

Een van uw belangrijkste informatiebronnen is uw administratie. Voor het maken van keuzes bent u afhankelijk van deze informatie. Het is daarom van essentieel belang dat uw administratie goed is ingericht. En wat is er fijner dan dat u alle benodigde informatie op een logische plek terug kunt vinden. We helpen u graag bij het opzetten van een effectieve financiële administratie. Uw gegevens zijn bij ons in goede handen.

Terug naar het dienstenoverzicht

Accountancy

Cijfers zijn belangrijk! Dat realiseert u zich ongetwijfeld. Maar er zoveel meer. U bent ondernemer, wij zijn goed met cijfers en helpen u graag met het ontwikkelen van een goedlopend systeem.

Voor alle dienstverlening op het gebied van accountancy kunt u bij ons terecht:

 • samenstellen en beoordelen van jaarrekeningen
 • tussentijdse rapportages
 • begrotingen
 • administratieve organisatie en interne controle
 • adviezen op het gebied van financiële verslaglegging
 • advisering en begeleiding in automatisering
 • rentabiliteitsonderzoeken
 • bedrijfseconomische advisering
 • analyse van resultaatontwikkeling
 • verzorgen van accountantsverklaring

Terug naar het dienstenoverzicht

Fiscale dienstverlening

Met allerlei belastingregels zijn wij bekend. En wij maken met veel plezier de uiteindelijke resultaten voor u wél leuker!

 • inkomsten-, vennootschaps- en omzetbelasting
 • (her)structurering van ondernemingen
 • loonbelasting en sociale verzekeringen
 • successie- en schenkingsrecht
 • fiscaaljuridische vraagstukken
 • fiscale aspecten van vermogensbeheer

Terug naar het dienstenoverzicht

Financiële planning

Financiële planning is een ruim begrip. Maar kort samengevat kan het als volgt worden omschreven: het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en aan de hand daarvan het formuleren en uitvoeren van korte- en (middel)lange termijndoelstellingen.

Een aantal aspecten van financiële planning:

 • sociale zekerheid en pensioenen
 • fiscale aspecten bij de estate planning
 • inkomensplanning en vermogensbeheer
 • fusie en overname

Terug naar het dienstenoverzicht

Juridische dienstverlening

We zijn trots op ons netwerk! Voor veel juridische zaken werken wij nauw samen met specialisten in ons netwerk.

Bij juridische dienstverlening kunt u denken aan:

 • samenwerkingsovereenkomsten
 • arbeidsovereenkomsten
 • ondernemingsoverdracht
 • huurcontracten
 • beëindigingsovereenkomsten
 • langlopende overeenkomsten

Terug naar het dienstenoverzicht

Salarisverwerking

Salarisverwerking is meer dan alleen het berekenen van het bruto/nettoloon. Bij salarisverwerking krijgt u te maken met onder meer loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht en verzuimproblematiek. Het verlonen is een maandelijks terugkerend proces waarbij kwaliteit en continuïteit van groot belang zijn.

Op onderstaande gebieden kunnen wij u uitstekend van dienst zijn:

 • salarisadministratie
 • eerstedagsmelding
 • loonbelastingopgaven
 • sociale verzekeringen
 • arbeidsrecht

Terug naar het dienstenoverzicht

Subsidies

De gulden stelregel bij de aanvraag van subsidie luidt: Vraag geen subsidie aan om de subsidie zelf, maar vraag deze aan omdat u meent dat het voor de verdere ontwikkeling van uw bedrijf van belang is. Subsidies zijn gebaseerd op wetgeving. Maar wetten veranderen voortdurend en daarmee dus ook subsidieregelingen. Onze specialisten helpen u het juiste subsidiepad te bewandelen.

Wanneer komt u voor subsidie in aanmerking?

Hoewel deze vraag moeilijk is te beantwoorden, zijn er natuurlijk wel enkele indicaties te geven:

 • Hebt u een productiebedrijf dat regelmatig nieuwe producten of productiemethoden ontwikkelt?
 • Bent u van plan nieuw personeel via het CWI aan te trekken?
 • Hebt u plannen om samen met een in een ander EG-land gevestigd bedrijf onderzoek te gaan doen?
 • Bent u van plan met een in het voormalig Oost-Europa gevestigd bedrijf te gaan samenwerken?
 • Wilt u de milieuoverlast beperken of het energieverbruik verminderen en is daarvoor een onderzoek of een investering vereist?

Als een van bovenstaande indicaties op uw situatie van toepassing is, dan is het zeker de moeite waard om de subsidiemogelijkheden te laten onderzoeken. Neem gerust contact met ons op.

Terug naar het dienstenoverzicht

Procedures betreffende onze dienstverlening

Terug naar het dienstenoverzicht